För äldre kan det vara svårt att få ett större lån beviljat även om de har en bostad att ställa som säkerhet för lånet, särskilt om de också har en låg månadsinkomst. Det finns dock några aktörer på den svenska marknaden som erbjuder en särskild typ av lån för den här situationen – ett så kallat kapitalfrigörningslån (kapitalfrigörningskredit). I dagligt tal kallas det även för seniorlån eftersom det vänder sig till äldre låntagare.

Den typiska låntagaren för en kapitalfrigörningskredit är en person eller ett par som har en låg månatlig inkomst men äger en fastighet, bostadsrätt eller ägarlägenhet som är lågt belånad i förhållande till marknadsvärdet (eller inte belånad alls). Genom att använda sig av en kapitalfrigörningskredit kan de förvandla en del av låneutrymmet till kontanter. De behöver alltså inte sälja bostaden för att få pengar att spendera, utan kan få pengar i handen samtidigt som de bor kvar i bostaden.

Det är inte helt ovanligt att äldre i Sverige äger en bostad som ökat i värde mycket sedan de köpte den och där de också hunnit betala av hela eller en stor del av lånet; två faktorer som samverkar för att skapa ett rejält låneutrymme. Om de samtidigt har en låg inkomst kan det trots det goda låneutrymmet vara svårt för dem att bli godkända för ett vanligt bostadslån och där kan ett seniorlån passa bra.

pensionärslån

Viktigt

 • En kapitalfrigörningskredit har vanligen högre ränta än ett vanligt bostadslån, och taken för hur stor del av marknadsvärdet man får låna är lägre och kopplade till ens ålder.
 • Du kommer inte att betala in ränta och amorteringar till långivaren månadsvis eller per kvartal, utan allt betalas tillbaka när bostaden säljs. Under tiden läggs räntan ovanpå den ursprungliga skulden.
 • Om du har ett bundet bolån som ska lösas i samband med att du tar det nya lånet, kom ihåg att du kan tvingas betala ränteskillnadsersättning till den gamla långivaren.
 • Din rätt till bostadstillägg kan påverkas av att lånet betalas tu.

Vanliga anledningar till att ta ett seniorlån

Det finns inte något krav på att man ska använda pengarna till något särskilt när man tar den här typen av lån; pengarna är till exempel inte öronmärkta för förbättringar av bostaden. Kapitalfrigörningskrediter tas därför av många olika anledningar och pengarna spenderas på många olika vis.

Här är några exempel på vanliga anledningar till att äldre använder sig av en kapitalfrigörningskredit:

 • Man har en låg pension och vill få en månatlig utbetalning från krediten för att få ekonomin att gå ihop eller kunna unna sig en guldkant på tillvaron utan att behöva sälja sin bostad och flytta.
 • Har man en låg inkomst samtidigt som man äger sin bostad kan det vara svårt att få pengarna att räcka till för nödvändigt underhåll av bostaden och där kan en kapitalfrigörningskred vara till stor hjälp.
 • Man kan vilja göra renoveringar och anpassningar som skulle göra livet enklare och som gör det möjligt att bo kvar i hemmet längre.
 • Man vill passa på att resa eller uppleva vissa saker när man har gått i pension och har tid för det.
 • Man vill satsa på en egen verksamhet och har på grund av sin ålder svårt att få ett vanligt företagslån.
 • Man vill ha råd att betala för till exempel städhjälp.
 • Man vill köpa ett boende utomlands att använda under delar av året men föredrar att ha lånet i Sverige istället för att belåna den bostaden.
 • Man vill genomföra en medicinsk behandling eller rehabilitering utomlands som inte täcks av Försäkringskassan, eller där man måste betala beloppet själv i förskott och sedan kräva Försäkringskassan på pengarna.
 • Man vill hjälpa ett barn eller barnbarn ekonomiskt, till exempel med ett bidrag till kontantinsatsen vid bostadsköp.

Grundkrav

Det finns vissa kriterier man behöver uppfylla för att en kapitalfrigörningskredit ska kunna bli aktuell. Att man uppfyller kraven är dock inte någon garanti för att ens låneansökan kommer att beviljas, utan det görs alltid en individuell bedömning.

Grundkrav:

 • Det ska finnas en bostad att sätta som säkerhet för lånet och den måste ha ett visst marknadsvärde. I skrivande stund ligger gränsen på 500 000 kronor för en bostadsrätt och 900 000 kronor för en villa eller fritidshus. För villor och fritidshus krävs också att området de ligger i har haft en stabil prisutveckling över tid. 
 • Bostaden måste ha tillräckligt med låneutrymme. 
 • Du ska ha fyllt 60 år. Om ett par lånar tillsammans måste bägge ha fyllt 60 år. 
 • Du måste godkänna att den nya långivaren tar över befintliga lån på bostaden om några sådana finns. Detta innebär att de gamla lånen löses in och ditt nya lån består av det beloppet + det nya belopp du lånat. Om det gamla lånet är bundet kommer du troligen att behöva betala ränteskillnadsersättning till den gamla långivaren. 

Är det bara den primära bostaden som kan användas som säkerhet för ett seniorlån?

Nej, det finns inte något sådant krav. Man kan till exempel använda ett fritidsboende som säkerhet för en kapitalfrigörningskredit.

Hur mycket får jag låna?

Det beror på bostadens marknadsvärde och åldern på låntagaren. En 60-åring får inte låna mer än 25% av marknadsvärdet. Ju äldre du blir, desto högre flyttas gränsen. En 70-åring får låna max 34% av marknadsvärdet. En 87-åring får låna 55% av marknadsvärdet. Därefter gör åldern inte någon skillnad; gränsen går aldrig högre än 55%.

Hur lite får jag låna?

Man måste låna minst 100 000 kronor.

Måste jag få pengarna som en klumpsumma?

Nej, du väljer själv om du vill ha ett engångsbelopp, en månatlig utbetalning eller en kombination. Kanske vill du till exempel först få ett lite större engångsbelopp för att göra vissa reparationer på huset och därefter en månatlig utbetalning för att förstärka månadsbudgeten.

Återbetalning av ett seniorlån – det skiljer sig mycket från ett vanligt bolån

Till skillnad från ett vanligt lån så betalar du inte av seniorlånet varje månad. Det skulle ju förstöra idén med att ta ett seniorlån för att dryga ut pensionen och kunna ha lite guldkant på tillvaron.

Istället kan du låta bli att betala tillbaka lånet ända tills bostaden säljs. För vissa innebär det att de bor kvar i sin bostad livet ut, och återbetalning av lånet sker i samband med att bostaden säljs efter deras död.

Du betalar inte räntan löpande, utan räntekostnaden räknas upp kvartalsvis och man betalar inte räntan föränn lånet blir löst (när bostaden säljs). Din skuld kommer alltså att öka över tid.

Du kan inte bli skyldig mer än vad bostaden är värd

Med den här typen av lån kan du inte bli skyldig mer än vad bostaden är värd. Om bostaden skulle säljas till marknadsvärde men det inte räcker för att återbetala lånet fullt ut kommer du (eller ditt dödsbo) alltså inte att krävas på mellanskillnaden.

Får jag göra ränteavdrag i min deklaration varje år?

Nej, för du betalar ju inte in räntan till långivaren.

Istället får du göra avdrag för den totala räntekostnaden när du säljer bostaden och löser lånet.

Ett investeringssparkonto är en svensk sparform för privatpersoner som vill spara i till exempel aktier och fonder utan att behöva deklarera varje vinst och förlust separat i deklarationen. Tillgångarna du har i ditt investerarsparkonto kommer istället att schablonbeskattas baserat på värdet av tillgångarna i kontot. På så vis behöver du inte hålla ordning på och redovisa inköpspriser och försäljningspriser till Skatteverket. Det är inte realiserade vinster som beskattas, utan värdet på innehavet. Av den anledningen kan man inte dra av för realiserade förluster i investeringssparkontot, så om du vill kunna kvitta vinster mot förluster i deklarationen är investeringssparkonto inte rätt sparform för dig.

isk

Är sparandet i mitt investeringssparkonto (ISK) bundet?

Nej, sparandet är inte bundet. Du kan fritt köpa och sälja inne i ditt ISK, och du kan göra uttag ur ditt ISK utan begränsningar.

Om du vill överföra tillgångar från ett ISK till ett annat ISK kan dock företaget som ombersörjer flytten ta ut en överföringsavgift. Om du t ex har ett ISK hos Bank A och vill flytta över dina aktier till ditt ISK hos Bank B kan Bank A ta ut en avgift för flytten. Därför är det bra att ta en titt på vilkoren för flytt innan du väljer hos vilket företaget du vill ha ditt ISK, eftersom olika företag har olika regler.

Vad kan jag förvara i mitt ISK?

Du kan spara i aktier, fonder och vissa andra finansiella instrument. Det går också att ha valuta i kontot, både svensk och utländsk, men du får inte någon ränta på pengarna.

Får jag spara i obligationer?

Ja

Får jag spara i aktieindexobligationer?

Ja

Får jag spara i warranter?

Ja

Får jag spara i vilka finansiella instrument som helst?

Nej, det är bara vissa finansiella instrument som är tillåtna. De måste vara upptagna till handel på en reglerad marknad (”börs”) inom EU/EES, eller på en motsvarande marknad utanför EES, eller på en handelsplattform. För mer detaljer om exakt vad detta innebär kan du kontakta Skatteverket.

Omfattas pengar i mitt ISK av den statliga insättningsgarantin?

Ja

Omfattas tillgångar i mitt ISK av det statliga investerarskyddet?

Ja

Kan jag föra över tillgångar från min kapitalförsäkring till mitt ISK?

Nej, det går inte att göra en överföring från kapitalförsäkring till ISK. Detta beror bland annat på att du juridiskt sett inte äger någon av de specifika tillgångarna i kapitalförsäkringen – du har bara ett ekonomiskt krav på försäkringsbolaget.

Kan jag föra över tillgångar från min aktiedepå till mitt ISK?

Ja, men det räknas skattemässigt som att du säljer tillgångarna i din aktiedepå och sedan köper tillgångarna i ditt ISK. Du måste betala skatt på eventuell vinst som sker när du säljer tillgångarna i aktiedepån och kan inte kvitta vinsten mot kostnaden för att nyanskaffa tillgångarna i ditt ISK. Precis som vanligt ligger skatten på 30% av vinsten.

Måste jag själv räkna ut vad schablonskatten blir för skatteåret?

Nej, företaget (t ex banken) som du har ditt ISK hos är skyldiga att förse Skatteverket med all information som behövs och räkna fram skatten åt dig. Informationen kommer att skickas direkt till Skatteverket.

förstoringsglas och siffror

Många gånger när man ansöker om lån så görs något som i folkmun kallas för uc. Detta kan var missvisande för många, då det inte rör sig om en kreditupplysning rent generellt. Här ska vi reda ut begreppen kring uc och kreditupplysningar.

Kreditupplysning inför lån

När du ansöker om ett lån görs det i stort sett alltid en kreditupplysning. Kreditupplysningen innebär att långivare gör en förfrågan till något kreditupplysningsföretag om hur din ekonomiska situation ser ut. Detta innefattar befintliga skulder, tidigare lån och inkomstuppgifter. Allt det sammanställs för att göra en bedömning av dig som låntagare, och om du har möjlighet att betala tillbaka lånet. Bedömningen är inte enbart för långivarens skull utan även för att du inte ska ta ett lån som du inte har möjlighet att betala tillbaka vilket leder till stora problem.

Kreditupplysningen görs via valfritt kreditupplysningsföretag. I Sverige finns det ett flertal sådana, varav fem stycken är rikstäckande. Av dessa fem är det Upplysningscentralen AB, UC, som är störst, och därmed även lämnar ut mest omfattande information. Det man även bör känna till är att det oftast är vattentäta skott mellan dessa kreditupplysningsföretag, varför UC med all säkerhet kommer fortsätta vara störst framöver också.

Processen

Vid varje kreditupplysning som görs så är det lagstadgat att du ska bli upplyst om detta skriftligt, oavsett om det är du själv som begärt informationen eller en långivare. Detta ska innehålla den informationen som kreditupplysningsföretaget lämnat ut om dig, vilket ger dig möjlighet att överklaga om det skulle vara någon del i detta som du anser vara felaktig. Du kan även hitta mer utförlig fakta om kreditförfrågningar på nätet.

De fem rikstäckande kreditupplysningsföretagen är alltså följande:
Upplysningscentralen AB

Bisnode AB

Creditsafe AB

Decidas Info AB

Syna AB

Många långivare för smslån använder sig av Creditsafe, och de har även ett mycket enkelt betygssystem där kreditvärdigheten får ett betyg mellan 0-100.

Upplysningscentralen är alltså den största av dessa och därmed det kreditupplysningsföretag som de flesta stora långivare använder sig utav. Inget kreditupplysningsföretag kan dock säga att deras information är fullständig, men dessa fem stora har den i särklass mest omfattande informationen.

Det finns många fördelar med att ha ett kreditkort, men ett kreditkort kan också leda in i en skuldfälla om det används ovarsamt. En viktig förebyggande åtgärd är att sätta sin i exakt hur ens kreditkort fungerar och vilka regler som gäller, så att man till exempel inte blir förvånad över att man måste betala en avgift för kontantuttag eller att dröjsmålsräntan är extremt hög om man inte betalar in minibeloppet varje månad.

kreditkortDen stora fördelen med ett kreditkort är att man har ett kreditutrymme som är beviljat i förväg. Man behöver inte panikleta efter ett lämpligt lån om ett behov uppstår. Med ett kreditkort kan man dessutom använda så lite eller så mycket av kreditutrymmet som man behöver. Är det ett köp på 100 kronor man behöver göra så är det bara att dra kortet. Den som istället kliver in på banken och försöker få låna 100 kronor kommer inte att ha särskilt stora framgångar. Då återstår SMS-lån och liknande snabblån som alternativ för den som behöver en mikrokredit, men där börjar räntan ticka omedelbart. Med ett kreditkort kan man (med de flesta kreditkort) slippa betala ränta på sitt kreditkortsköp om man betalar av hela skulden innan kreditkortsräkningens förfallodag.

Andra fördelar med att ha ett kreditkort

Hotell, hyrbilar, etc

Särskilt utomlands är det vanligt att hotell, hyrbilsfirmor och vissa andra näringsidkare endast gör affärer med den som kan visa upp ett kreditkort. Även om man själv inte gillar den här principen och undviker den typen av företag kan det ändå vara bra att ha ett kreditkort för nödsituationer. Blir man strandad någonstans i ett snöoväder vill man kunna checka in på första bästa hotell – inte pulsa kilometer efter kilometer i jakt på ett som inte kräver kreditkort av sina gäster. Är man utomlands och det blir transportstrejk kan en hyrbil vara den enda rimliga lösningen för att till exempel ta sig till flygplatsen i tid. Det går att rada upp hur många exempel som helst på situationer där man kan behöva frångå sina principer och använda kreditkortet. Bättre att ha det och inte behöva det, än att behöva det och inte ha det.

Reseförsäkring200

Vissa kreditkort kommer med en inbyggd reseförsäkring, förutsatt att man betalar resan med kreditkortet. Ofta kan denna reseförsäkring täcka saker som reseskyddet i din vanliga hemförsäkringar inte täcker. Det kan till exempel röra sig om ett generöst ombokningsskydd, en extra självriskreducering när man hyr bil på resan eller särskild ersättning som betalas ut om ditt bagage hamnar fel och blir försenat.

Konsumentskydd

Vissa kreditkort har ett väldigt bra inbyggt konsumentskydd, särskilt vid köp online där man ju inte kan granska varan innan den anländer och istället måste lita på att säljaren är ärlig och att posten inte har sönder produkten under transporten.

Överblick

Ett kreditkort kan användas för att få ökad kontroll över privatekonomi. Om du gör dina köp med ditt kreditkort kommer din månadsräkning att fungera som en automatiskt kassabok. Där kan du tydligt se exakt vart dina pengar har gått under perioden.

Eftersom inte alla handlare accepterar kreditkort kan man dock behöva föra manuella anteckningar över sådana köp som sker med kontanter, presentkort, förbetalda kort, etc. Det samma gäller situationer där man föredrar att bara ha en liten mängd kontanter med sig istället för betal- och kreditkort.

Ett bolån är ett lån där en bostad står som säkerhet för lånet, oavsett om det rör sig om en permanentbostad eller bostäder som sommarställen, vintersportstugor och övernattningslägenheter. Att finansiera upp till 85% av ett bostadsköp med ett bolån är mycket vanligt i Sverige. Det är också populärt att använda bostaden som säkerhet när man behöver låna pengar till andra utgifter, eftersom ett lån där bostaden utgör pant för lånet tenderar att ha låg ränta och löpa över lång tid. Dessutom kan man få låna mer pengar än vad man skulle ha beviljats utan en bostad som pant. Extra vanligt är det att låna på huset för att investera i boendet, till exempel genom att renovera, bygga till, bygga om eller göra större inköp av ny fast hemutrustning.

Jämför olika bolån

pengarEftersom bolån ofta är mycket stora är det verkligen värt att lägga ned tid och energi på att leta fram bästa möjliga bolån och sänker sina kostnader så lågt som möjligt. Eftersom varje långivare gör en individuell bedömning av varje låneansökan kan man inte utgå ifrån att Bank A är bäst eftersom grannen Nilsson fick så bra villkor där, eller att Bank B är vansinnigt dyr eftersom arbetskompisen Elina erbjöds ett bolån med skyhög ränta från den banken, utan man måste själv höra sig för om vad som står till buds.

När man jämför olika erbjudanden om bolån är det bra att jämföra den effektiva räntan, istället för att bara titta på nominell ränta. I den effektiva räntan ingår inte bara nominell ränta utan även avgifter, vilket gör att man får en mer rättvis bild av vad lånet kommer att kosta.

Långivare som marknadsför sig mot konsumenter i Sverige måste i sin marknadsföring ange en effektiv årsränta som räknas ut i enlighet med en viss gemensam formell. Detta för att göra det enklare för konsumenterna. Den nominella ränta som anges kan däremot vara framräknad med hjälp av en av en handfull olika formler, vilket gör det knepigare att jämföra nominella räntor om man inte vet vilka formler som använts.

Exempel på vanliga ränteberäkningsmetoder

Namn Info
360/360 Vi låtsas att året har 360 dagar och varje månad har 30 dagar. Du betalar därför samma belopp i ränta varje månad (förutsatt att räntesatsen inte ändras).

Exempel: Du lånar 1 miljon kronor till 4,24% ränta. För hela året blir räntekostnaden 42 500 kronor. Detta slås ut över 12 månader, så att du betalar cirka 3 542 kronor varje månad.

365/365 Vi räknar med att året har 365 dagar. För en månad som har 31 dagar betalas lite mer ränta än för en månad som har 30 dagar eller 28 dagar.

Exempel: Du lånar 1 miljon kronor till 4,25% ränta. För hela året blir räntekostnaden 42 500 kronor. För månader med 31 dagar betalar du cirka 3 610 kronor, för månader med 30 dagar betalar du cirka 3 493 kronor.

Observera att totalkostnaden per år är samma som för 360/360.

365/360

(även kallad A/360)

Utgår från det faktiska antalet dagar på ett år, men ett helt år anses vid beräkningen ha 360 dagar.

Exempel: Du lånar 1 miljon kronor till 4,25% ränta. För hela året blir räntekostnaden 43 090 kronor. För månader med 31 dagar betalar du 3 600 kronor, för månader med 30 dagar betalar du 3 542 kronor.

Totalkostnaden per år är något högre än med metoderna 360/360 och 365/365.

6 sanningar om SMS-lånJag har inte alltid varit ekonomisk. Det fanns en tid då jag inte ens hade en tanke om ekonomi och pengar, jag agerade bara spontant för dagen. Detta ledde naturligtvis till fattiga månader och perioder samt onödiga skulder som jag fick sota för i efterhand. Mitt förflutna och min nuvarande kunskap om ekonomi har givit mig insikt, där jag ser vilka misstag många gör, som jag gjorde. Därför vill jag dela med mig av 10 viktiga saker och sanningar som gäller för SMS-lån.

SMS-lån är inte fult eller dåligt

Att ta ett SMS-lån innebär nödvändigtvis inte att du gör något fel eller dumt. Allt handlar om vad du lånar till och varför du tar ett SMS-lån. Misstaget jag ser många göra är att de överkonsumerar och hamnar i en situation där pengarna är helt slut långt innan lön. När väl räkningar ska betalas eller mat inhandlas så måste således ekonomin drygas ut, vilket gör SMS-lån till ett enkelt och lättillgängligt val.

En del är helt oansvariga och tar ett snabbt lån för att kunna hänga med polarna på krogen. Det finns många dåliga sätt att använda SMS-lån, som också sätter låneformen i dålig dager. Men det finns också bra och vettiga ändamål, där alla har en sak gemensamt – Oförutsedda utgifter. Som t.ex dyr tandläkarräkning, oväntad reparation av bil, akuta veterinärskostnader osv.

Lån är okej så länge man kan betala

Eftersom SMS-lån är väldigt lättillgängligt så känns det ofta som en bagatell att bara låna några tusenlappar. Men dessa tusenlappar kan snabbt dubblas i form av avgifter och höra räntor, speciellt om inte kan betala i tid. Det viktigaste av allt när man lånar är alltså att man verkligen räknar på sin ekonomi och inte chansar.

Räntan på SMS-lån är missvisande

Enligt lagar och regler från Finansinspektionen så måste varje långivare visa sin effektiva årsränta. Men eftersom ett SMS-lån aldrig sträcker sig på ett år så blir det felaktigt att slå ut lånebeloppet och räntekostnaderna på ett helt år. Detta resulterar i att du ser räntor på flera hundra, ibland tusen procent.

När du jämför SMS-lån så bör du alltså titta på den faktiska lånekostnaden i kronor, inte på räntan. De allra flesta långivare av SMS-lån visar den faktiska kostnaden, så det är sällan svårt att hitta.

Kronofogden är precis lika dåliga som långivarna

För de som hamnar i ekonomisk knipa och inte kan betala av sina SMS-lån, så kommer de i samtliga fall att bli återbetalningsskydliga till Kronofogden. Detta gör att man får betalningsanmärkning och i många fall utmätning av lön och tillgångar. Detta innebär också att man får betala ränta på skulden, ofta så hög att skulden växer sig större fast att man varje månad betalar av på skulden.

Man kan alltså säga att svenska staten sysslar med rent hyckleri när de granskar branschen med SMS-lån och påtalar långivarnas ockerräntor.

Det är du som är ansvarig för din ekonomi

Svenska staten, myndigheter och även stora företag runt om i världen, försöker begränsa tillgängligheten med SMS-lån. Staten inför tuffa regler, Finansinspektionen ställer hårdare krav, Sociala medier och sökmotorer tar bort annonser och ställer orimliga krav på långivare och deras marknadsföring.

Med detta sagt så vill jag påminna både dig, myndigheter och företag om att det är DU som är ansvarig för din ekonomi, ingen annan. Vi svenskar är lata och tror att det finns en fallskärm redo för oss vad vi än gör, men det gör det inte.

Ta dig ut ur den onda cirkeln

Om du redan dragit på dig massor med SMS-lån och små skulder, så kan skadan redan vara skedd. Det är närmast omöjligt att bli skuldfri om du fortsätter att använda SMS-lån varje månad. Det funkar inte att låna till skulder så länge du inte ser till att förbättra dina villkor.

Om du verkligen inte kan återbetala dina lån i rimlig takt så är det bästa sättet att samla små lån och skulder i ett enda stort privatlån för att sänka dina lånekostnader.

Var inte rädd för att söka hjälp

Om du nu befinner dig i en ohållbar sits och inte ens får hjälp med att samla dina lån, så har du bara ett alternativ – Skaffa hjälp och gå ner på sparlåga. Du måste inse att du har ett stort problem och att du måste göra uppoffringar och prioriteringar i din vardag för att kunna vända trenden.

Alla kommuner har skuldrådgivare som kostnadsfritt hjälper till med rådigivning. Med deras hjälp och kunskap kan du få bättre insikt och hitta vägar för att snabbare bli skuldfri. De kan även i vissa fall hjälpa dig med skuldsanering hos Kronofogden.

 

För den som har ett hus som värms upp av direktverkande elektricitet kan elräkningen snabbt bli mycket hög under den kalla årstiden, men även för hushåll som använder någon annan lösning för att värma upp bostaden utgör elräkningen ofta en betydande utgiftspost – året runt.

Här nedanför kommer vi att dela med oss av några tips för hur man kan sänka sin elräkning. Förhoppningsvis hittar du någon godbit som går att tillämpa i just ditt hem.

6 enkla tips för den som vill sänka sin elräkning

elMinska smygförbrukningen

Elektroniska apparater som står i standby-läge drar ström fast de inte används. Enligt statistik från EON gör ett genomsnittligt svenskt hushåll av med 500 kWh per år genom att ha elektriska apparater stående på stand by istället för att stänga av dem helt.

Värt att tänka på i sammanhanget är att mobiltelefonladdare och andra liknande laddningsstationer drar ström även när de inte laddar någon apparat. Även för dessa apparater bör man alltså undvika standby-läget.

Om du tycker det är krångligt att stänga av manuellt kan du koppla flera stycken apparater till ett grenuttag med 2-polig brytare. Nu kan du med en enkel knapptryckning slå av flera stycken apparater. Det är till exempel smidigt att kunna slå av TV, digitalbox, spelkonsol, etc när TV-hörnan inte används.

Fasa ut energislukande belysning

I takt med att dina glödlampor går sönder, byt ut dem mot energisnål LED-belysning.

Kör inte halvfullt

Både tvättmaskinen och diskmaskinen bör vara helt fyllda innan man sätter igång dem. Däremot bör man inte överfylla dem, eftersom det minskar deras effektivitet.

Om du har en liten mängd tvätt som behöver köras separat, ändra tvättmaskinens inställningar så att du inte kör det normala tvättprogrammet.

Torka smart

torkaAtt använda sig av elektricitet för att torka kläder är praktiskt, men kan lägga på många kronor på elräkningen. Det finns dock vissa saker man kan göra för att minska sina kostnader för torkning.

Till att börja med är det viktigt att centrifugera kläderna väl innan de läggs in i torktumlare eller torkskåp. Centrifugen drivs visserligen med elektricitet den också, men att centrifugera kläder är mer energieffektivt än att driva ur vattnet med torktumlare eller torkskåp. Om kläderna inte är välcentrifugerade när du tar ut dem ur tvättmaskinen, kör dem en extra omgång i centrifugen.

Vad gäller torktumlaren så är övertorkning av kläder vanligt. Det drar inte bara extra elektricitet, utan innebär också ökad nötning på kläderna. Lär dig hur lång tid olika kläder behöver torkas i just din torktumlare. En jeanstvätt eller tvätt av massor av handdukar kommer förmodligen att behöva längre tid i tumlaren än vad som krävs för en maskin fylld av underkläder och lätta syntetplagg.

Sist men inte minst, skaffa ett torkställ och torka vissa kläder där. Förmodligen har du en hel del plagg i din garderob som skulle må bättre av att inte köras i torktumlare eller torkskåp.

Blockera inte värmeelementen

Det är tyvärr vanligt att svenska hushåll möblerar på ett vis som minskar luftcirkulationen framför värmeelementen. Ett vanligt misstag är att placera stora och solida soffor framför ett eller flera av värmeelementen i vardagsrummet, teverummet, etc. En annan ofta förekommande förbrytelse är att låta tjocka vintergardiner hänga ned över värmeelementet, antingen helt (när gardinerna är fördragna) eller delvis (när gardinerna har dragits isär något).

Som tur är finns det mycket man kan göra för att fixa den här typen av problem. Tunga gardiner kan bytas mot mer genomsläppliga, eller så kan man se till att de går att dras isär och fästas upp så att gardinen döljer en så liten del av värmeelementet som möjligt. Att byta vertikala gardinlängder mot en horisontell kappa är ett annat alternativ, eller så kan man helt enkelt ha gardiner som inte når ned nedanför fönsterbrädan.

Vad gäller soffor och soffgrupper så är det lätt att fastna i ett tänkande där man per automatik trycker upp alla möbler mot väggarna. Hur skulle rummet bli om du tänkte annorlunda? Kanske går att ställa två soffor mitt emot varandra ute i rummet istället? Det ökar inte bara cirkulationen av luft i rummet, utan främjar också konversationen och kan få ett rum att se mer levande ut. Det brukar gå att ordna så att man kan se teve från soffgruppen ändå.

Om det inte fungerar att ha soffan någon annanstans än framför värmeelementet, dra ut den så att det bildas ett rejält luftutrymme mellan soffan och väggen. Ett annat alternativ är att ha fåtöljer istället för en soffa, så att luft får möjlighet att cirkulera mellan möblerna.

Byt till ett effektivt duschmunstycke

Om varmvattnet i ditt hushåll värms upp med hjälp av elektricitet bör du ta en titt på ditt duschmunstycke, åtminstone om du brukar duscha varmt ofta och/eller länge. Med ett traditionellt duschmunstycke går det åt cirka 14 liter vatten i minuten. Genom att byta till ett bra snålspolande duschmunstycke kan man halvera vattenåtgången utan att minska på komforten. Dagens moderna snålspolande duschmunstycken kompenserar på olika vis för den minskade vattenåtgången så att man får en bra duschupplevelse trots att det inte går åt lika mycket vatten som tidigare.

Jag har bestämt mig för att försöka börja spara i aktier. Det känns som ett naturligt nästa steg i min kamp för att förbättra min personliga ekonomi. Genom att spara i aktier vill jag bygga upp en buffert som jag kan ta av vid större oförutsedda utgifter så att jag slipper ta nya lån i framtiden. Mitt långsiktiga mål är dock att försöka bygga en utdelningsportfölj som kan ge mig extra inkomster.

kopa-aktier:::::: Tänk på ::::::

Att försöka bygga en buffert och redan från början lägga den i aktier kan ofta vara en dålig ide och det är inget som jag rekommenderar att du som läsare gör. Åtminstone inte utan att förstå riskerna. Normalt är det bättre att ha sin buffert i kontanter som finns tillgängliga direkt när man behöver dem. Genom att placera pengarna i aktier så riskerar jag att det tar några dagar innan jag får tillgång till dem och jag riskerar också att jag tvingas sälja aktierna med förlust. Om börsen går ner innan jag behöver pengarna så kommer min buffert vara värd mindre pengar än jag har satt in och jag kan inte vänta tills börsen går upp igen. Att ha sin buffert i aktier är med andra ord en kalkylerad risk och det är säkrare att ha den i pengar. Normalt skall man undvika att investera pengar som man snart kan behöva. Jag tar dock risken i hopp om att aktierna kommer gå upp i värde och att jag förhoppningsvis inte skall behöva använda bufferten.

Hur handlar man med aktier?

Om du såsom jag aldrig har handlat med aktier så kan handeln verka komplicerad och skrämmande. Om man tar sig tid att sätta sig in i handeln så märker man dock att det är relativt enkelt att handla med aktier. Att välja de bästa aktierna kan vara svårt men om ens mål bara är att skapa en portfölj med bra riskspridning som kan genera en skaplig avkastning så behöver det inte vara särskilt svårt. Aktier har trots allt i genomsnitt gett mycket bra avkastning till aktieägare som kan hålla sina aktier långsiktigt och som inte behöver sälja direkt efter en krasch. Det tar vanligtvis inte länge för kursen att börja återhämta sig igen. Krascher kan ofta vara mycket bra tillfällen att köpa fler aktier till rabatterade priser.

Du kan välja att köpa aktier direkt eller att köpa värdepapper som är baserade på aktier. Exempel på värdepapper som är baserade på aktier inkluderar t.ex. binära optioner,  CFD:er och fondandelar.  Jag rekommendera att du köper aktier direkt då många av produkterna som är baserade på aktier är riskfyllda att handla med. Ett undantag från detta är fondandelar som är en lågrisk investering.  Binära optioner och CFD:er är exempel på högrisk investeringar som är baserade på aktier.

Jag kommer här nedan utgå från att du vill köpa aktier direkt.

Välja mäklare

myntDet första man måste göra om man vill handla med aktier är att öppna ett konto hos en aktiemäklare. Alla svenska storbanker agerar som aktiemäklare och du kan handla med aktier direkt hos din bank om du så önskar. Att göra det är dock sällan en bra ide. Bankerna tar ut relativt höga courtage vilket gör det mycket dyrt att handla aktier hos dem. Detta är extra sant om man är småsparare och gör små affärer. För småsparare bli bankernas fasta avgifter mycket betungande och gör det mycket svårare att tjäna pengar på sina aktieaffärer.

Nätmäklare såsom Nordnet och Avanza är normalt ett mycket bättre val. Båda dessa mäklare är mycket väletablerade på marknaden och omfattas av den statliga bankgarantin. Både Avanza och Nordnet låter småsparare handla aktier på Stockholmsbörsen helt gratis. Du behöver inte betala något courtage eller några andra avgifter. Nordnet låter dig handla gratis så länga du har max 80 000 kr på ditt konto. Avanza är gratis upp till 60 000. Båda mäklarna förblir mycket billiga alternativ även om du har mer pengar än så på ditt konto.

Nätmäklare som dessa är nästan alltid billigare och bättre val än storbankerna. En nackdel med att använda en nätmäklare är att du måste ta ut dina pengar till ditt vanliga bankkonto innan du kan använda dem till andra saker. Detta är dock ett lågt pris att betala för att handla med aktier helt gratis.

Att köpa sina första aktier

När man har ett konto (med pengar insatta) hos en aktiemäklare är det mycket enkelt att köpa och sälja aktier. Alla som någonsin har shoppat på nätet kan handla med aktier. Det finns en rad mer avancerad funktioner som det kan ta lite längre tid att lära sig men man behöver inte använda sig av dessa. De är enbart verktyg som man kan använda sig av för att få mer kontroll över sitt handlande.

Det första du måste göra är att bestämma dig för vilken aktie du vill köpa. Jag kan inte rekommendera vad du skall köpa. Det måste du själv bestämma. Men du bör välja en aktie som du tror har stor potential för framtida tillväxt. Jag rekommenderar inte att dina första aktier är i ett s.k. förhoppningsbolag. Dessa kan ge hög avkastning men är också förknippad med hög risk. Börja med att köpa säkra aktier. Du kan krydda din portfölj med högriskaktier senare.

När du vet vilken aktie du vill köpa skall du logga in hos din mäklare och hitta aktien där. Om du vet vilken lista aktien är noterade på så kan du hitta den genom att gå igenom listan. Om du inte vet det kan du använda mäklarens sökfunktion för att hitta den. När du har hittat aktien skall du klicka på köpknappen och välja hur många aktier du vill köpa. Du kan välja att köpa aktierna till bästa pris (aktierna köps direkt förutsatt att det finns aktier till salu) eller till ett angivet pris. Om du väljer att angivet pris så köper mäklaren bara aktier om de kan köpa dem till det eller ett bättre pris.

Binära optioner är en typ av finansiella instrument som tyvärr har fått ett relativt dåligt rykte. Detta rykte är till stor del baserat på investerare som börjar handla med binära optioner utan att förstå vad de är eller hur de fungerar. När de förlorar pengar p.g.a. sina bristande kunskap så känner de sig lurade snarare än att inse att dessa optioner kan vara ett mycket kraftfullt verktyg för att tjäna pengar för de handlare som tar sig tid att lära sig att handla med dem på rätt sätt. Binära optioner är sitt rykte till trots inte några bluffar. De är istället en ofta missförstådd typ av finansiella instrument som förtjänar ett bättre rykte än det har.

binara-optionerVad är binära optioner?

Binära optioner är en typ av optioner som ger en förutbestämd avkastning om de mognar i pengarna. Denna förutbestämda avkastning kan ofta vara relativt hög trots att det ofta krävs mycket små kursförändringar för att en option skall mogna i pengarna. Vad som krävs för att en option skall mogna i pengarna varierar mellan olika optioner. Du kan läsa mer om detta längre ner i artikeln.

Alla binära optioner är baserade på andra finansiella instrument. Det kan t.ex. röra sig om aktier, valutor, råvaror eller index. Det är marknadsvärdet för dessa underliggande finansiella instrument som avgör om en binär option mognar i pengarna eller inte.

Ditt mål när du köper en binär option är att korrekt förutsäga det framtida värdet hos det underliggande finansiella instrumentet. Du behöver inte förutsäga exakt hur mycket det underliggande instrumentet kommer vara värt i framtiden utan det räcker att du förutsäger åt vilket håll det kommer röra sig. Om det kommer röra sig uppåt eller neråt, om det kommer vara över eller under en viss nivå när optionen mognar. Det finns en rad olika typer av binära optioner och exakt vad du måste förutse varierar mellan olika typer. Det enda som är konstant för alla typer är att de är värdelösa om de inte mognar i pengarna. Att de bara kan ge två resultat. Du får antingen en hög avkastning eller du förlorar hela sin insats.

Olika binära optioner har olika löptider. Löptiden kan vara så kort som 15 sekunder och så lång som 2 månader.

Binära optioner är även kända under en rad andra namn. Dessa namn inkluderar digitala optioner, över/under optioner och allt eller inget optioner. Alla dessa namn alluderar till deras dualistiska natur. Att du kan vinna eller förlora stort.

Är binära optioner en bra investering

pengarBinära optioner skall aldrig ses som investeringar. De har inget bestående värde utan är bara giltiga tills de mognar i eller utanför pengarna. Det är inte möjligt att köpa och hålla binära optioner som investeringar.

Binära optioner skall istället ses för vad de är. Ett sätt att spekulera på marknaden. Ett verktyg som gör det möjligt att tjäna stora pengar på relativt små kursrörelser. Om man använder binära optioner på rätt sätt så kan de vara ett mycket bra sätt att tjäna pengar eller hedga andra investeringar.

Om du tror att binära optioner är en investering så riskerar du att förlora mycket pengar. Det är mycket viktigt att du lär dig exakt vad de är och hur de bäst används innan du börjar handla med dem. Om du inte gör det riskerar du att förlora mycket pengar. (Något som jag gjorde när jag först började handla)

Bör du handla med binära optioner?

Svaret på denna fråga varierar beroende på din finansiella situation och hur mycket risk du är villig att ta. Om du vill begränsa din riskprofil så skall du undvika binära optioner eftersom handel med binära optioner för med sig en mycket stor risk.

Binära optioner är mest lämpliga för den som redan har en aktieportfölj och som är intresserad av att använda en mindre del av sina sparade pengar för att försöka få högre avkastning på sina pengar. Du bör bara avsätta en mindre summa pengar (2-5% av din portfölj) för handel med dessa optioner. Om du är framgångsrik så kommer dessa pengar snabbt växa och du kan börja använda vinster från dina binära optioner för att köpa aktier. Om du inte är framgångsrik i din handel så minimerar du på detta sätt dina förluster och den skada du lider är minimal.

Personer som saknar sparade pengar bör inte handla med binära optioner. I detta fall är det bättre att först skapa en tryggare portfölj fylld med utdelningsaktier. Att vara alltför girig och försöka jaga alltför snabba vinster är ett mycket vanligt misstag bland nybörjare som ger sig in på aktiemarknaden. Det är ett misstag som ofta kan vara mycket dyrt att göra. Du måste lära dig hur du framgångsrikt handlar med mer grundläggande finansiella instrument innan du försöker att handla med mer exotiska finansiella instrument såsom binära optioner.

HANDLA ALDRIG MED BINÄRA OPTIONER FÖR PENGAR DU INTE HAR RÅD ATT FÖRLORA!!!!

utdelningAtt bygga en utdelningsportfölj kan vara ett mycket bra sätt att investera för att bygga en bättre framtid. En utdelningsportfölj kan ge dig bra värdetillväxt samtidigt som du får en årlig inkomst från utdelningen. Många företag som ger en hög avkastning är mycket väletablerade på marknaden och är relativt säkra att investera i. Det är ovanligt att dessa företag döljer stora okända problem. Du bör dock ändå alltid investera i flera olika aktier för att minimera den risk du utsätter dig för. Du kan läsa mer om riskspridning längre ner på sidan.

Hur hög direktavkastning man kan få i sin utdelningsportfölj beror helt på hur hög riskspridning man vill ha. Ju högre riskspridning man vill ha desto lägre direktavkastning får man nöja sig med. Detta beror på att man inte kan välja att bara investera i de aktier som har högst avkastning. Om man är nöjd med en moderat riskspridning kan man ofta få en direktavkastning på över 5%. En högre riskspridning kommer sänka direktavkastningen till ca 3.5%.

Tidsrymd

Att bygga en utdelningsportfölj skall vara en långsiktig insats. Det är inte en särskild lämplig investeringsplan för kortsiktiga investerare. En utdelningsportfölj blir allt mer lönsam ju äldre den blir och grundtanke bör vara att bygga på den under en längre tid tills den kan börja ge betydande tillskott till din ekonomi. Målet kan t.ex. vara att kunna pensionera sig tidigare med hjälp av den extra inkomst som portföljen ger. Det är alltid bra att ha en plan för vad man vill åstadkomma med sin utdelningsportfölj. Detta gör det lättare att bygga rätt portfölj som bäst hjälper dig att möta dina mål.

Att välja aktier

När du börjar bygga din utdelningsportfölj så skall du givetvis leta efter aktier med hög direktavkastning. Det finns gott om listor online som kan hjälpa dig med detta. Listor som listar aktier sorterade efter hur stor utdelning de har. Kom ihåg att de siffror som presenteras i dessa listor ibland kan innehålla engångsutdelningar. Den årliga utdelningen kanske inte kommer vara i närheten av lika stor som årets utdelning är. Du bör därför alltid kolla föregående års utdelningar för att se om aktien är lämplig för din portfölj.

Du bör dock inte stirra dig blind på direktavkastningen utan du bör även titta på aktiens trend och göra en fundamental analys för att undvika att välja att investera i företag som är på en nedåtgående trend.

När du väljer aktier skall du välja aktier i olika branscher. Investera inte alla dina pengar inom samma bransch. Kom ihåg att Nordnet och Avanza låter dig som småsparare köpa aktier helt gratis. Du kan med andra ord sprida dina köp även om du bara investerar ett mindre belopp utan att behöva bry dig om courtage.

utdelninsaktierRiskspridning

Riskspridning är en viktigt del av att bygga en utdelningsportfölj. Genom att sprida dina köp så minskar du den risk som du utsätter dig för. Genom att diversifiera dina investeringar till olika branscher så minskar du risken för att du skall förlora pengar p.g.a. att ett företag eller en bransch inte går så bra för tillfället. Detta är mycket viktigt eftersom ett företag som inte går bra kan gå ner i värde och tvingas att minska sina utdelningar. Det är dock mindre vanligt att en rad olika företag går dåligt och går ner i värde samtidigt. Om detta händer är det normalt till följd av en börskrasch och i detta fall kommer aktierna troligen att återhämta sig relativt snabbt när kraschen är över. Eftersom utdelningsportföljer ofta är långsiktiga så kan krascher vara ett mycket bra tillfälle att köpa fler aktier.

När du diversifierar din portfölj skall du alltid försöka att investera inte bara i olika företag utan också i företag i olika branscher. Att äga aktier i fem banker är bättre än att bara äga aktier i en. Men att äga aktier i fem företag i olika branscher är ännu bättre och ännu säkrare.

Det kan också vara en mycket bra ide att investera i bolag från olika länder. Det minskar ytterligare den risk du utsätter dig själv för. Det är mycket viktigt att du lär dig hur utdelning fungerar i andra länder innan du investerar i aktier i det landet. Det är t.ex. relativt vanligt att Amerikanska företag betalar ut sin utdelning en gång i kvartalet. Inte en gång per år. Du måste därför alltid beakta om den utdelningssiffra som du tittat på är en årlig siffra eller en kvartalssiffra.