Binära optioner

Binära optioner är en typ av finansiella instrument som tyvärr har fått ett relativt dåligt rykte. Detta rykte är till stor del baserat på investerare som börjar handla med binära optioner utan att förstå vad de är eller hur de fungerar. När de förlorar pengar p.g.a. sina bristande kunskap så känner de sig lurade snarare än att inse att dessa optioner kan vara ett mycket kraftfullt verktyg för att tjäna pengar för de handlare som tar sig tid att lära sig att handla med dem på rätt sätt. Binära optioner är sitt rykte till trots inte några bluffar. De är istället en ofta missförstådd typ av finansiella instrument som förtjänar ett bättre rykte än det har.

binara-optionerVad är binära optioner?

Binära optioner är en typ av optioner som ger en förutbestämd avkastning om de mognar i pengarna. Denna förutbestämda avkastning kan ofta vara relativt hög trots att det ofta krävs mycket små kursförändringar för att en option skall mogna i pengarna. Vad som krävs för att en option skall mogna i pengarna varierar mellan olika optioner. Du kan läsa mer om detta längre ner i artikeln.

Alla binära optioner är baserade på andra finansiella instrument. Det kan t.ex. röra sig om aktier, valutor, råvaror eller index. Det är marknadsvärdet för dessa underliggande finansiella instrument som avgör om en binär option mognar i pengarna eller inte.

Ditt mål när du köper en binär option är att korrekt förutsäga det framtida värdet hos det underliggande finansiella instrumentet. Du behöver inte förutsäga exakt hur mycket det underliggande instrumentet kommer vara värt i framtiden utan det räcker att du förutsäger åt vilket håll det kommer röra sig. Om det kommer röra sig uppåt eller neråt, om det kommer vara över eller under en viss nivå när optionen mognar. Det finns en rad olika typer av binära optioner och exakt vad du måste förutse varierar mellan olika typer. Det enda som är konstant för alla typer är att de är värdelösa om de inte mognar i pengarna. Att de bara kan ge två resultat. Du får antingen en hög avkastning eller du förlorar hela sin insats.

Olika binära optioner har olika löptider. Löptiden kan vara så kort som 15 sekunder och så lång som 2 månader.

Binära optioner är även kända under en rad andra namn. Dessa namn inkluderar digitala optioner, över/under optioner och allt eller inget optioner. Alla dessa namn alluderar till deras dualistiska natur. Att du kan vinna eller förlora stort.

Är binära optioner en bra investering

pengarBinära optioner skall aldrig ses som investeringar. De har inget bestående värde utan är bara giltiga tills de mognar i eller utanför pengarna. Det är inte möjligt att köpa och hålla binära optioner som investeringar.

Binära optioner skall istället ses för vad de är. Ett sätt att spekulera på marknaden. Ett verktyg som gör det möjligt att tjäna stora pengar på relativt små kursrörelser. Om man använder binära optioner på rätt sätt så kan de vara ett mycket bra sätt att tjäna pengar eller hedga andra investeringar.

Om du tror att binära optioner är en investering så riskerar du att förlora mycket pengar. Det är mycket viktigt att du lär dig exakt vad de är och hur de bäst används innan du börjar handla med dem. Om du inte gör det riskerar du att förlora mycket pengar. (Något som jag gjorde när jag först började handla)

Bör du handla med binära optioner?

Svaret på denna fråga varierar beroende på din finansiella situation och hur mycket risk du är villig att ta. Om du vill begränsa din riskprofil så skall du undvika binära optioner eftersom handel med binära optioner för med sig en mycket stor risk.

Binära optioner är mest lämpliga för den som redan har en aktieportfölj och som är intresserad av att använda en mindre del av sina sparade pengar för att försöka få högre avkastning på sina pengar. Du bör bara avsätta en mindre summa pengar (2-5% av din portfölj) för handel med dessa optioner. Om du är framgångsrik så kommer dessa pengar snabbt växa och du kan börja använda vinster från dina binära optioner för att köpa aktier. Om du inte är framgångsrik i din handel så minimerar du på detta sätt dina förluster och den skada du lider är minimal.

Personer som saknar sparade pengar bör inte handla med binära optioner. I detta fall är det bättre att först skapa en tryggare portfölj fylld med utdelningsaktier. Att vara alltför girig och försöka jaga alltför snabba vinster är ett mycket vanligt misstag bland nybörjare som ger sig in på aktiemarknaden. Det är ett misstag som ofta kan vara mycket dyrt att göra. Du måste lära dig hur du framgångsrikt handlar med mer grundläggande finansiella instrument innan du försöker att handla med mer exotiska finansiella instrument såsom binära optioner.

HANDLA ALDRIG MED BINÄRA OPTIONER FÖR PENGAR DU INTE HAR RÅD ATT FÖRLORA!!!!