Utdelningsportfölj

utdelningAtt bygga en utdelningsportfölj kan vara ett mycket bra sätt att investera för att bygga en bättre framtid. En utdelningsportfölj kan ge dig bra värdetillväxt samtidigt som du får en årlig inkomst från utdelningen. Många företag som ger en hög avkastning är mycket väletablerade på marknaden och är relativt säkra att investera i. Det är ovanligt att dessa företag döljer stora okända problem. Du bör dock ändå alltid investera i flera olika aktier för att minimera den risk du utsätter dig för. Du kan läsa mer om riskspridning längre ner på sidan.

Hur hög direktavkastning man kan få i sin utdelningsportfölj beror helt på hur hög riskspridning man vill ha. Ju högre riskspridning man vill ha desto lägre direktavkastning får man nöja sig med. Detta beror på att man inte kan välja att bara investera i de aktier som har högst avkastning. Om man är nöjd med en moderat riskspridning kan man ofta få en direktavkastning på över 5%. En högre riskspridning kommer sänka direktavkastningen till ca 3.5%.

Tidsrymd

Att bygga en utdelningsportfölj skall vara en långsiktig insats. Det är inte en särskild lämplig investeringsplan för kortsiktiga investerare. En utdelningsportfölj blir allt mer lönsam ju äldre den blir och grundtanke bör vara att bygga på den under en längre tid tills den kan börja ge betydande tillskott till din ekonomi. Målet kan t.ex. vara att kunna pensionera sig tidigare med hjälp av den extra inkomst som portföljen ger. Det är alltid bra att ha en plan för vad man vill åstadkomma med sin utdelningsportfölj. Detta gör det lättare att bygga rätt portfölj som bäst hjälper dig att möta dina mål.

Att välja aktier

När du börjar bygga din utdelningsportfölj så skall du givetvis leta efter aktier med hög direktavkastning. Det finns gott om listor online som kan hjälpa dig med detta. Listor som listar aktier sorterade efter hur stor utdelning de har. Kom ihåg att de siffror som presenteras i dessa listor ibland kan innehålla engångsutdelningar. Den årliga utdelningen kanske inte kommer vara i närheten av lika stor som årets utdelning är. Du bör därför alltid kolla föregående års utdelningar för att se om aktien är lämplig för din portfölj.

Du bör dock inte stirra dig blind på direktavkastningen utan du bör även titta på aktiens trend och göra en fundamental analys för att undvika att välja att investera i företag som är på en nedåtgående trend.

När du väljer aktier skall du välja aktier i olika branscher. Investera inte alla dina pengar inom samma bransch. Kom ihåg att Nordnet och Avanza låter dig som småsparare köpa aktier helt gratis. Du kan med andra ord sprida dina köp även om du bara investerar ett mindre belopp utan att behöva bry dig om courtage.

utdelninsaktierRiskspridning

Riskspridning är en viktigt del av att bygga en utdelningsportfölj. Genom att sprida dina köp så minskar du den risk som du utsätter dig för. Genom att diversifiera dina investeringar till olika branscher så minskar du risken för att du skall förlora pengar p.g.a. att ett företag eller en bransch inte går så bra för tillfället. Detta är mycket viktigt eftersom ett företag som inte går bra kan gå ner i värde och tvingas att minska sina utdelningar. Det är dock mindre vanligt att en rad olika företag går dåligt och går ner i värde samtidigt. Om detta händer är det normalt till följd av en börskrasch och i detta fall kommer aktierna troligen att återhämta sig relativt snabbt när kraschen är över. Eftersom utdelningsportföljer ofta är långsiktiga så kan krascher vara ett mycket bra tillfälle att köpa fler aktier.

När du diversifierar din portfölj skall du alltid försöka att investera inte bara i olika företag utan också i företag i olika branscher. Att äga aktier i fem banker är bättre än att bara äga aktier i en. Men att äga aktier i fem företag i olika branscher är ännu bättre och ännu säkrare.

Det kan också vara en mycket bra ide att investera i bolag från olika länder. Det minskar ytterligare den risk du utsätter dig själv för. Det är mycket viktigt att du lär dig hur utdelning fungerar i andra länder innan du investerar i aktier i det landet. Det är t.ex. relativt vanligt att Amerikanska företag betalar ut sin utdelning en gång i kvartalet. Inte en gång per år. Du måste därför alltid beakta om den utdelningssiffra som du tittat på är en årlig siffra eller en kvartalssiffra.