Investeringssparkonto

Ett investeringssparkonto är en svensk sparform för privatpersoner som vill spara i till exempel aktier och fonder utan att behöva deklarera varje vinst och förlust separat i deklarationen. Tillgångarna du har i ditt investerarsparkonto kommer istället att schablonbeskattas baserat på värdet av tillgångarna i kontot. På så vis behöver du inte hålla ordning på och redovisa inköpspriser och försäljningspriser till Skatteverket. Det är inte realiserade vinster som beskattas, utan värdet på innehavet. Av den anledningen kan man inte dra av för realiserade förluster i investeringssparkontot, så om du vill kunna kvitta vinster mot förluster i deklarationen är investeringssparkonto inte rätt sparform för dig.

isk

Är sparandet i mitt investeringssparkonto (ISK) bundet?

Nej, sparandet är inte bundet. Du kan fritt köpa och sälja inne i ditt ISK, och du kan göra uttag ur ditt ISK utan begränsningar.

Om du vill överföra tillgångar från ett ISK till ett annat ISK kan dock företaget som ombersörjer flytten ta ut en överföringsavgift. Om du t ex har ett ISK hos Bank A och vill flytta över dina aktier till ditt ISK hos Bank B kan Bank A ta ut en avgift för flytten. Därför är det bra att ta en titt på vilkoren för flytt innan du väljer hos vilket företaget du vill ha ditt ISK, eftersom olika företag har olika regler.

Vad kan jag förvara i mitt ISK?

Du kan spara i aktier, fonder och vissa andra finansiella instrument. Det går också att ha valuta i kontot, både svensk och utländsk, men du får inte någon ränta på pengarna.

Får jag spara i obligationer?

Ja

Får jag spara i aktieindexobligationer?

Ja

Får jag spara i warranter?

Ja

Får jag spara i vilka finansiella instrument som helst?

Nej, det är bara vissa finansiella instrument som är tillåtna. De måste vara upptagna till handel på en reglerad marknad (”börs”) inom EU/EES, eller på en motsvarande marknad utanför EES, eller på en handelsplattform. För mer detaljer om exakt vad detta innebär kan du kontakta Skatteverket.

Omfattas pengar i mitt ISK av den statliga insättningsgarantin?

Ja

Omfattas tillgångar i mitt ISK av det statliga investerarskyddet?

Ja

Kan jag föra över tillgångar från min kapitalförsäkring till mitt ISK?

Nej, det går inte att göra en överföring från kapitalförsäkring till ISK. Detta beror bland annat på att du juridiskt sett inte äger någon av de specifika tillgångarna i kapitalförsäkringen – du har bara ett ekonomiskt krav på försäkringsbolaget.

Kan jag föra över tillgångar från min aktiedepå till mitt ISK?

Ja, men det räknas skattemässigt som att du säljer tillgångarna i din aktiedepå och sedan köper tillgångarna i ditt ISK. Du måste betala skatt på eventuell vinst som sker när du säljer tillgångarna i aktiedepån och kan inte kvitta vinsten mot kostnaden för att nyanskaffa tillgångarna i ditt ISK. Precis som vanligt ligger skatten på 30% av vinsten.

Måste jag själv räkna ut vad schablonskatten blir för skatteåret?

Nej, företaget (t ex banken) som du har ditt ISK hos är skyldiga att förse Skatteverket med all information som behövs och räkna fram skatten åt dig. Informationen kommer att skickas direkt till Skatteverket.